25. april 2022
Nice Boulevard des Anglais by Huib Vintges Photography
1. Weten wie je bent en Doen wie je bent 2. Inspiratie is geworteld in echtheid 3. Tekort en overvloed zijn voedingsbodem van het verlangen 4. Velen van ons ’laten zich niet kennen’. Je niet laten kennen heeft een dubbele betekenis: de kant die ons vaak raakt is het verwijt, dat we dan niet in contact zijn (terwijl je er je hele leven bent, met en voor anderen) en de kant van het ‘strijden’, er niet voor weggaan, voor weglop…….hoe mooi is dat?! 5. ‘Mensen zijn een bron en geen...
03. maart 2021
‘Hoe stuur ik in de veelheid van informatie en veranderingen in deze oververhitte beeld(scherm)cultuur mijn mensen nog goed aan als ik niet overal bij kan zijn en iedere situatie weer anders lijkt te zijn?’ Het aantal publicaties en moderne management theorieën die een antwoord op deze vraag van managers proberen te geven groeit maar en groeit maar. In die publicaties wordt vaak aangegeven, dat goed sturen toch vooral een kwestie is van uit mensen halen wat er in zit. Maat wat gebeurt er...
06. mei 2020
In september 2016 heb ik een artikel gepubliceerd onder de titel ‘De relatie: cruciale factor als je wilt krijgen wat je nodig hebt’(1). Daarvoor maar zeker ook sindsdien, ervaar ik in mijn werk telkens weer opnieuw het belang van een authentieke, helpende (in mijn rol als coach) relatie waaraan cliënten datgene kunnen ontlenen waar ze behoefte aan hebben. En het moet gezegd: we lichten onszelf op als we denken dat het een bepaalde actie, interventie of aanmoedigende opmerking onzerzijds...
29. april 2019
Verschijnsel In dit artikel bespreek ik een voor velen van ons bekend verschijnsel, namelijk: je wilt iets doen maar doet het niet, je wilt iets zeggen en zegt het niet. Wat ik wil is van niet doen en niet zeggen, naar wel doen en wel zeggen. De vraag is dan: is dat mogelijk en zo ja….hoe dan? Onderzoek De hierboven gestelde vraag ga ik onderzoeken aan de hand van drie real life praktijkvoorbeelden, waarbij ik achtereenvolgens deze vragen aan de orde stel: a. kijkend naar het issue: wat is...
02. mei 2018
Coaching helpt mensen om hun eigen ‘macht’ te ontdekken en te ontwikkelen. Macht heeft in onze samenleving al gauw een negatieve bijklank: macht betekent jezelf verrijken ten koste van anderen. Coaching, zoals ik dat bedoel, beoogt het stimuleren van de eigen macht, de eigen vermogens en de eigen motivatie van de gecoachte(n). Met als uitgangspunt, dat als ieder individu doet wat hij of zij het liefste doet, hij een zegen voor zichzelf en zijn omgeving is. Wij voelen ons het prettigst en...
26. november 2017
Een ontdekking. Al werkende kwamen een collega en ik er gaandeweg achter, dat wij een eigen manier van coachen hebben ontwikkeld. Een manier die wat anders is dan wat je wel eens leest in artikelen over coaching. Onze ontdekkingstocht begon in een intervisie groepje, waarbij wij werkten met de methode ‘logosynthese’ (LS). Logosynthese beloofde om ‘structuren die tussen ons en onze essentie in staan’, weg te nemen. Dat klinkt toch goed, nietwaar? Logosynthese werkt als volgt: iemand...
02. mei 2017
Verhuizen Verandermanagement is een begrip dat vaak als sticker wordt geplakt op begeleidings-trajecten. Zo heet ook wat ik bij coaching on the job doe met een ander woord ‘verandermanagement’. Wat je dan doet kun je vergelijken met wat er bij een verhuizing gebeurt, want dan ben je eigenlijk ook een verandermanager. Verhuizen is een voorbeeld waarin iedereen wel elementen van verandering kan herkennen en benoemen: keuze, noodzaak, planning, calculatie, enthousiasme, beelden. Maar ook...
31. januari 2017
4x leiding geven aan lastpakken Autonome en zelfstandige werknemers zijn óók vaak mondige, om niet te zeggen eigenwijze medewerkers. Hoe ga je om met dit soort ‘lastpakken’? 4 tips. Als nieuw leiderschap te omschrijven is als het aansturen van autonome professionals, dan is meteen duidelijk met welke keerzijde rekening moet worden gehouden, namelijk weerstand. Hoe meer zelfstandige, goed opgeleide professionals het bedrijf binnenkomen, hoe meer managers met alternatieve opvattingen worden...
05. november 2016
Aanpassing is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van groepen mensen. Aanpassing betekent: je verbinden met een groep en akkoord gaan met het gedrag dat in die groep wordt gevraagd. Aanpassing aan een groep doen we om uiteenlopende redenen, zoals: behoefte aan een plek, steun, veiligheid, verzorging(economische) of vervulling, We passen ons aan, aan een plek waar onze wensen en idealen het best kunnen worden gerealiseerd. Nu heeft aanpassing altijd gevolgen voor de eigen...
27. september 2016
Ergens in investeren betekent dat je tijd, geld en moeite in iets steekt, gericht op een specifieke uitkomst of opbrengst. Wat kan je nu het investeren in relaties brengen? Want hoe je het ook wendt of keert, net als geld kun je ook je tijd maar een keer uitgeven. Het liefst wellicht aan prima relaties en prachtige, feestelijke partijen…toch?! Maar dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Denk eens na: is het voor jou momenteel o.k. waar jij je tijd, geld en energie in investeert, gelet...

:: verbinden van persoonlijke ontwikkeling en sturen op resultaat ::

Scil For Your Skills  |  Lorentzstraat 52  6227 TM Maastricht  |  KVK 52482995  |  06-20160968  | joop.vandenbeuken@scil.nl